Praca

Zakład w Swadzimiu

Specjalista ds. zaopatrzenia

13.12.2019

Specjalista ds. komunikacji i marketingu

13.12.2019

Pracownik techniczny zapewnienia jakości i badań

13.12.2019

Zakład w Szamotułach

Operator CUTTER (urządzenia do rozkroju materiałów)

13.12.2019

Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

13.12.2019